Logo

disclaimer

Disclaimer

Aan de op de website aangeboden informatie en diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site. Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Die informatie is door ons niet nader, of geheel beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Email

Dit bericht kan informatie bevatten die persoonlijk is en niet openbaar gemaakt mag worden krachtens wet- of regelgeving. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Berichten die via e-mail worden verzonden zijn niet volledig veilig af te schermen voor derden. Beam On Events adviseert dan ook geen gebruik te maken van e-mail voor privacy gevoelige informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met het elektronisch verzenden van berichten.

Copyright

Het copyright op de teksten en grafische afbeeldingen op het domein www.beam-on.nl, www.beam-on.net, www.beamonevents.nl, www.beamoneffects en aanliggende verwanten berust bij Beam On Events. Het staat u vrij om de teksten voor eigen gebruik te printen. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van de informatie ten behoeve van derden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Beam On Events.